Den nye bogføringslov (2023):
Hvad du skal vide som bogholder

Den nye bogføringslov trådte i kraft den 1. juli 2022 og medfører en række ændringer for danske virksomheder og bogholdere. Formålet med den nye lov er at modernisere bogholderiet og sikre øget revision og fokus på at undgå fejl i regnskaberne.

Digitalisering og automatisering
af bogføringen

Det primære element i den nye bogføringslov er kravet om digitalisering og automatisering af bogholderiet, som Erhvervsstyrelsen længe har ønsket at få indført. Med de nye krav om digital registrering af alle bilag og brug af et godkendt digitalt bogføringssystem, lægger Danmark sig på førstepladsen i EU, når det kommer til digitale krav til regnskabet.

Krav om digital
registrering af bilag

En af de største ændringer i den nye bogføringslov er kravet om digital registrering af alle bilag. Dette betyder, at hvis du som bogholder er vant til at arbejde med fysiske bilag, mapper og ringbind, skal du være særlig opmærksom. Fremover skal bilagene nemlig håndteres digitalt i bogføringssystemerne. Det er derfor afgørende at tilegne sig de nødvendige digitale kompetencer og tilpasse sig de nye teknologiske krav for at opretholde effektiv og lovlig bogføring.

Krav om brug af et godkendt digitalt bogføringssystem

Der er indført et krav om brug af et godkendt digitalt bogføringssystem. Dette betyder, at bogholderiet skal håndteres digitalt i et system, som er verificeret og godkendt af Erhvervsstyrelsen, før det kan komme på listen over registrerede bogføringssystemer.

Hvis bogføringssystemet ikke er registreret, er det virksomhedens egen pligt at sikre, at systemet overholder lovkravene – og at kunne bevise dette ved en eventuel revision. Der er forskellige skæringsdatoer for implementering af et godkendt digitalt bogføringssystem afhængigt af hvilken type virksomhed, der er tale om, samt hvilket bogføringssystem der har været anvendt hidtil.

Se de forskellige skæringsdatoer beskrevet hos Dansk Erhverv.

Tag initiativ til digitalisering og automatisering af bogholderiet

Den digitale bogføringspligt betyder også, at der nu er en stor fordel ved at bruge et anerkendt digitalt bogføringssystem, da disse systemer opfylder de strenge sikkerhedskrav og fungerer som en effektiv løsning til at overholde de nye krav i bogføringsloven.

Når det er sagt, er det også vigtigt at bemærke, at digitalt bogholderi ikke kun påvirker bogholderiet, men også kan have betydning for hele virksomheden. De nye krav kan for eksempel påvirke arbejdsprocesserne og kræve nye investeringer i software og hardware.

Det er derfor en god idé at forberede sig og undersøge de forskellige muligheder for at overholde kravene i den nye bogføringslov. Det kan også være en god idé at få hjælp fra en revisor eller en konsulent med ekspertise inden for bogholderi og bogføringslovgivning.

Fordelene ved et digitalt bogføringssystem

Selvom overgangen fra til et digitalt bogføringssystem kan virke uoverskuelig, kan det have mange fordele:

Optimér dit arbejde

Skab mere præcis og pålidelig bogføring, da der er mindre risiko for manuelle fejl og mangler i et digitaliseret og automatiseret system

Spar ressourcer

Spar tid og penge på manuelle processer og fysisk opbevaring af bilag og dokumenter med et system, hvor du kan frigive både plads og tid

Nemt og fleksibelt

Dan et bedre overblik ved at udnytte muligheden for at trække data og rapporter på tværs af systemet og virksomhedens afdelinger

Overblikket samles ét sted

Sørg for at virksomhederne er i overensstemmelse med lovgivningen, så I undgår bøder og andre sanktioner i tilfælde af en revision

Alt i alt kan den nye bogføringslov betyde en stor forandring for mange virksomheder og foreninger, men samtidig kan den også give mange fordele og muligheder for at forbedre bogholderiet og driftsprocesserne. Det er vigtigt at tage kravene seriøst og finde den rette løsning, der passer til virksomhedens behov og størrelse.

rapporter illustation

Bogføringssystemer: Virksomheders ansvar og udfordring

Hvis bogføringssystemet ikke er registreret, er det virksomhedens egen pligt at sikre, at systemet overholder lovkravene – og kunne bevise dette ved en eventuel revision

Disse krav kan betyde en omstilling for mange virksomheder og foreninger, især dem, der ikke allerede har et digitalt bogføringssystem på plads. Det kan være en stor opgave at finde og implementere det rette system, der opfylder alle krav og som samtidig passer til virksomhedens behov og størrelse. Derudover er det vigtigt at sikre, at medarbejderne er trænet i at bruge systemet korrekt, og at der er en plan for, hvordan dataoverførslen fra det gamle system til det nye skal foregå.

Følg med i automatiseringen af de manuelle bogføringsopgaver

Det vigtigt at huske på, at selvom den nye bogføringslov kan føles som en stor forandring, så er dens primære formål at styrke økonomisk kontrol og gøre det nemmere for virksomheder at overholde reglerne og undgå fejl i regnskaberne. 

Den nye lov er derfor en vigtig milepæl i Danmarks digitale transformation og en mulighed for at øge effektiviteten og gennemsigtigheden i bogholderiet.

Husk, at hvis du ikke allerede er kunde, kan du booke en gratis og uforpligtende demo af vores digitaliserings- og automatiseringssystem, hvor en af vores rådgivere vil vise dig rundt i funktioner og muligheder – helt skræddersyet efter dine behov.

Ordrestyring:
Bogholderens digitale håndværk

Hos Ordrestyring har vi specialieret os i at hjælpe håndværkere godt i gang med at digitalisere deres papirarbejde, så dit arbejde som deres bogholder bliver væsentligt mere effektivt. Det betyder, at håndværkerne kan digitalisere deres dokumentation allerede mens de står hos kunden, og du kan følge med i timesedler, fakturaer og meget mere – alt sammen i realtid. 

Med Ordrestyring får du mulighed for at integrere håndværkerens sagsstyring med dit foretrukne regnskabsprogram, og du kan se frem til en hverdag, hvor der er styr på filerne.

Integrationer

Integrér Ordrestyring med de systemer, du bruger til bogføring, løn, økonomi og meget mere.

Automatisk bogføring

Så snart fakturaen er sendt til slutkunden, bliver den delt videre til det tilknyttede bogføringssystem, hvor den afstemmes med bogholder.

Nemt og fleksibelt

Brug Ordrestyring, uanset om du sidder foran skrivebordet eller bruger appen, når du er på farten.

Overblikket samles ét sted

Med Ordrestyring og de tilhørende integrationer samler du alt fra kalender, dækningsgrad, kundekontakt og økonomi ét sted.

Vi arbejder med andre systemer

Integrationer

Gode partnerskaber er vigtige for os. Det er derfor, vi har slået os sammen med de bedste i branchen.

Ordrestyring arbejder sammen med de systemer og værktøjer, du har størst gavn af:

visma economic logo sort
Uniconta logo
Keatech logo
Rackbeat logo
Jublo logo
Zenegy logo
Equity Credit Management logo
ABAX logo
klarcalc logo

Hvordan bliver du påvirket af den nye bogføringslov?

Alle regnskabspligtige virksomheder og selskaber og nogle personligt ejede virksomheder er omfattet af den nye bogføringslov.

Berørte virksomheder og foreninger får bl.a. følgende pligter:

Registrere transaktioner og opbevare registreringer og bilag i et digitalt bogføringssystem

Oplysningspligt om hvilket bogføringssystem virksomheden har anvendt, når de indsender årsrapport

Registrering og opbevaring kan enten ske i et registreret bogføringssystem eller i et andet digitalt bogføringssystem. Erhvervsstyrelsen skal verificere og godkende systemet, før det kan komme på listen over registrerede bogføringssystemer.

Konsekvenser ved manglende overholdelse

Hvis virksomheder og foreninger ikke overholder kravene i den nye bogføringslov, risikerer de alvorlige konsekvenser. De mest almindelige konsekvenser ved manglende overholdelse af loven er store bøder og sanktioner. Hvor store bøderne bliver, afhænger af omfanget af overtrædelserne, men de kan nå op på flere hundredetusinde kroner. Derudover kan virksomheder og foreninger miste deres ret til at drive virksomhed, hvis de gentagne gange bryder loven.

Det er derfor vigtigt, at virksomheder og foreninger sørger for at implementere de nødvendige foranstaltninger for at overholde loven, såsom at opbevare og registrere bilag og transaktioner digitalt og i et godkendt bogføringssystem. Det kan være en god idé at tage kontakt til en revisor eller en anden ekspert på området, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal overholde de nye krav i bogføringsloven.

iPhone der viser en ordre i Ordrestyrings app'en fakturering

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?