Guide til udregning af dækningsbidrag

Indhold

Hvad betyder dækningsbidrag og hvordan beregner du det selv?
Her er en nem guide til din udregning. 

Dækningsbidraget er vigtigt for dig at vide hvad er, og noget du bliver nødt til at tage stilling til. Det er nemlig den der fortæller dig, hvor meget du tjener på en opgave efter alle omkostninger, er trukket fra.

Hvad er et dækningsbidrag?

Dækningsbidrag er det du tjener på en sag, når du har trukket alle omkostninger forbundet med opgaven fra, som fx materialeindkøb og løn. Dækningsbidraget er det bidrag som er med til at dække din virksomheds faste omkostninger og overskud. Under faste omkostninger er f.eks. udgifter til biler, benzin, husleje mm.

Dækningsbidraget er et udtryk for hvor meget du tjener på en sag. Altså om du får en fortjeneste på sagen efter, at du har købt materialer, betalt løn, betalt benzin, parkering mm. Da bidraget af afhængig af alle udgifter du har når du skal udføre en sag, er det ikke så meget du kan gøre for at ændre på det.

Hvis dækningsbidraget er lavt kan du øge din avance, som er forskellen mellem salgspris og indkøbspris på materialer eller kostpris og listepris på timer.

Derfor skal du først sørge for at have en salgspris på dine materialer der er højere end indkøbsprisen. Men andre ord, du skal sørge for at have en høj nok avance, som er forskellen på indkøbs- og salgspris, så din forretning kan løbe rundt og få en fortjeneste.  For at øge dit dækningsbidrag, er du nødt til at ændre på varens salgspris/avance, da du ikke kan gøre meget ved de yderligere omkostninger.

Der er tre ting du kan gøre for at få et højere dækningsbidrag:

  • Gør salgsprisen højere/øge din avance
  • Forhandl dig til en bedre indkøbspris
  • Du kan gøre begge ting

I Ordrestyring kan du nemt se din økonomi og hvad dit bidrag er på hver opgave. 

Sådan beregner du et dækningsbidrag

Dækningsbidraget er et udtryk for hvor meget du tjener på en sag, efter alle omkostninger er trykket fra. Det kan være, at du på nuværende tidspunkt sælger din service, men ingen idé har om hvad dit dækningsbidrag er. Beregn dækningsbidrag nemt, med denne simple kalkulation:

Indkøbsprisen – salgsprisen – yderligere omkostninger = dækningsbidrag

Dit dækningsbidrag er ikke noget du kan ændre, da en afgørende faktor for tallet er de andre omkostninger. Hvis du gerne vil tjene mere, skal du derimod øge din avance, der kun er afhængig af din indkøbspris og din salgspris og ikke alle mulige andre omkostninger.

Med andre ord kan dit dækningsbidrag også beregnes således:

 Avance i dkk – salgsprisen = dækningsbidrag

Avancen er altså den du kan ændre på, og ikke dit dækningsbidrag.

Eksempel på beregning

Hvis vi tager et simpelt eksempel, hvor du har lavet en opgave for en kunde, som du har faktureret 7103,3 kr. (salgsprisen sammenlagt for materialer og løn) og du har udgifter for 4701,04 kr. (udgifterne til materialer, løn, benzin mm.), så beregnes dækningsbidraget: 

7103,3 kr. – 4701,04 kr. = 2402,26 kr.

Altså er dækningsbidraget på denne sag 2402,26 kr. Lønnen, transportomkostninger kan du ikke gøre noget ved, men du kan derimod øge salgsprisen på materialet eller timer.

Ordrestyring giver dig et overblik over din økonomi på hver eneste sag, og du kan derfor nemt følge med i, hvor meget overskud du har i forretningen, din dækningsbidragsopgørelse og om det er passende for din forretning.

Hvad er en dækningsgrad?

Dækningsgraden er dækningsbidraget i procent. Det siger noget om, hvor mange procent af din omsætning du har som overskud efter alt er betalt. Det smarte ved at have det i procent er, at du på den måde nemt kan sammenligne årene med hinanden.

Når du kender dit bidrag, kan du hurtigt og nemt lave en udregning af dækningsgraden.

Sådan beregner du dækningsgrad

Dækningsgraden beregnes med en kalkulation, hvor bidraget omregnes til procenter. For at udregne din dækningsgrad skal du derfor først vide hvad din salgspris er og hvad dit dækningsbidrag er i kroner og ører, da dækningsgrad er den procentdel du har tilovers efter alle udgifter på en sag er betalt.

Køber du en pakke skruer for 50 kr.  og videresælger den til kunden for 75kr., så har du et dækningsbidrag på 25 kr. Dette tal bruges til at beregne dækningsgraden, sådan her:

(dækningsbidrag/salgspris)*100 = dækningsgrad 


(25 kr./75 kr.)*100 = 33

Din dækningsgrad er altså 33%.

Hvad er forskellen på dækningsbidrag og dækningsgrad?

Dækningsbidrag er, hvor mange penge du har til at bidrage til dækningen af dine faste omkostninger. Dækningsbidrag er derfor i kroner og ører.  Dækningsgrad er i procent og angiver, hvor procent af salgsprisen du har til at bidrage med de faste omkostninger, som f.eks. husleje, løn, biler mm.

Du kan nemt følge med i økonomien på hver ordre, og der dækningen – både bidrag og grad, samt dækning pr. time på hver ordre, ved at bruge Ordrestyring til at styre dine sager.

Hvad er forskellen på dækningsbidrag og avance?

Dit dækningsbidrag er ikke noget du kan ændre, men er et udtryk for hvor meget du tjener på salget af din service efter at alle udgifter er trukket fra. Hvis du gerne vil tjene mere, skal du derimod øge din avance, som er din fortjeneste ved videresalg af materialer.

Lad os tage et eksempel, hvor vi kigger på en hel sag, og hvor du har en bestemt avance på alle materialer og time typer.

Materialer (salgspris) = 800 kr. (Indkøbsprisen er 480 kr. og avancen er dermed 320 kr. eller 40% )

Timer (listepris) = 2000 kr. (Kostprisen er 1000 kr. og avancen dermed 1000 kr. eller 50%)

800 kr. (materialer) + 200 kr. (timer) = 2800 kr. (den faktureret pris)

Derfor er den fulde avance på denne sag 750kr (250 kr. + 500 kr.)

I denne sag siger vi, at de andre omkostninger forbundet med denne sag er 150 kr. til benzin og parkering. Dækningsbidraget på denne sag er dermed:

750 kr. (avancen) – 150 kr. (andre omkostninger) = 600 kr.

Dækningsbidraget er derfor 600 kr. Som du kan du se er dækningsbidraget mindre end avancen. Du har altså 600 kr. fra lige præcis denne sag til at bidrage med at dække f.eks. løn og husleje. Hvis du vil tjene mere på et produkt, skal du hæve din avance.

Hvis dækningsbidraget ikke er højt nok til at dække de faste omkostninger, vil der opstå et underskud i virksomheden – og omvendt vil der være et overskud, hvis dækningsbidraget overstiger de faste omkostninger.

Få overblik over alle dine sagers økonomi

Vil du have helt styr på din dækningsbidrag og dækningsgrad på hver eneste sag? Og vil du have et nemt overblik uden, at du selv skal beregne det hver gang?

Ordrestyring giver dig komplet sagsstyring og fuldt overblik over alle processer i din forretning, fra tilbud til fakturaer. Dertil får du fuldt økonomisk overblik på hver sag, såvel som på hele forretningen overordnet.

Vil du have en personlig gennemgang af produktet, og lære mere om, hvordan Ordrestyring kan hjælpe dig med at få styr på administrationen?

Så book din gratis og uforpligtende demo.

Del på sociale medier: 

Facebook
Email
LinkedIn

Flere vejledninger

7 ting du ikke vidste om skyen

Ordrestyring.dk er det man kalder en cloudbaseret tjeneste. Det vil sige at software, service og tjenesteydelser ligger gemt et andet sted end på din computer. Det er der en række fordele ved.

Læs mere »

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?