Det starter i kalenderen. Her har du overblik over alle dine aftaler – og dine kollegers. Og det er nemt at bytte om på aftaler, så du og kollegerne kan tilrettelægge arbejdet optimalt.

Det fortsætter med ordrerne. For her har du altid overblik over timer og materialeforbrug. Over dokumentations- og kvalitetssikring. Og du kan fakturere en ordre, så snart du har sagt farvel til kunden. Det betyder hurtigere penge i kassen – og bedre likviditet i dit firma.

Og når du fakturerer. For medarbejderne har selv indberettet timer og EDI’er fra grossisterne er blevet ført direkte på sagen. Når du danner en faktura, kan du straks se dækningsgraden og selv justere avancen. Og ordrestyring overfører helt automatisk en kopi af fakturaen til dit økonomisystem, så din revisor også altid har overblik over din forretning.

Gå tilbage til “Produktet”