Sådan beregner du din avance

Indhold

Hvad er avance og hvordan beregner du det? 

Her får du svar på spørgsmål om avance og avance udregning.

 

Som håndværker er det vigtigt at vide hvad din avance er, da den fortæller dig, hvor stor din fortjeneste er. Den lader dig vide, hvor meget du tjener på en sag når du har købt og solgt materialer og timer.

Hvad er avance?

Avance er et andet ord for fortjeneste, og er det du tjener på at indkøbe og videresælge en vare/timetype til en kunde. Avancen er derfor forskellen mellem indkøbsprisen/kostprisen og salgsprisen/listeprisen. Derfor skal du sælge din vare for mere end du køber den for, for at få en fortjeneste.

Avancen ses enten i kroner og ører eller i procent. Fordelen ved at have avancen i procent er, at du kan sammenligne på tværs af varer og sager, og er generelt et bedre udtryk for din samlet fortjeneste i din håndværkervirksomhed.

Indkøbsprisen er bestemt af den leverandør du køber varen hos, men din salgspris bestemmer du sådan set selv. På den måde vælger du også selv din avance.  Du skal selvfølgelig ikke ligge så langt over dine konkurrenter, at ingen kunder ville vælge dig, da du simpelthen er for dyr. Placerer dig derfor gerne et sted, hvor du kan stå inde for den pris du tager og som er konkurrencedygtig.

I Ordrestyring kan du nemt og hurtig opsætte avancer og rabatter op dine materialer og timetyper.

Hvad er bruttoavance?

Bruttoavance er det samme som avance, ligesom bruttofortjeneste er det samme som fortjeneste, som er det samme som avance. Altså er bruttoavance det samme som fortjeneste, som er det du tjener på at videresælge en vare til en kunde, og dermed forskellen mellem indkøbspris og salgspris.

Forskel på avance og dækningsgrad

Dækningsgrad er afhængig af tre faktorer, nemlig indkøbspris, salgspris og øvrige omkostninger forbundet med salget, hvor avance er afhængig af kun to faktorer, nemlig indkøbspris og salgspris.

Dit dækningsbidrag er ikke noget du kan ændre, men er et udtryk for, hvor meget du tjener på salget af din service efter alle omkostninger, er trukket fra. Yderligere omkostninger kan f.eks. være udgifter til benzin, løn mm. Hvis du gerne vil tjene mere, skal du derimod øge din avance, da den kun afhænger af den pris du indkøber en vare for og hvad du sælger den videre for.                        

Ordrestyring klarer udregningen af dit dækningsbidrag på hele sager og avancen bestemmes på den enkelte varelinje.

Sådan udregner du din avance

Er du allerede i fuld gang med at sælge din håndværkerservice, men har ingen idé om hvad din avance er, så kan du lave en hurtig beregning. Når du ved hvad din avance er, kan du tage stilling til om du skal hæve eller sænke den.

Sådan laver du din avance udregning:

Salgspris – indkøbspris = avance

Beregn avance med denne beregner:

Sådan udregner du bruttoavance

Da bruttoavance er det samme som avance er udregningen den samme, nemlig forskellen på din indkøbspris og din salgspris. Derfor er udregningen af bruttoavancen den samme som udregningen af avancen.

Først skal du have du avance/bruttoavance i kroner og ører:

Salgspris – indkøbspris = avance/bruttoavance

Dernæst kan du få bruttoavance i procent med udregningen:

Avancen/salgsprisen*100 = avance/bruttoavance i procent

Udregning af avance i procent - eksempel

Det er en fordel at beregne din avance i procent for bedre at kunne sammenligne varer og sager på tværs af hinanden. For at få din avance i procent, skal du først have tallet i kroner og ører, og din salgspris.

Lad os sige, at du køber en pakke skruer for 20 kr., og videresælger den for 40 kr. Det vil sige at du har en avance på 20 kr. Nu kan du beregne din avance i procent.

Sådan udregninger du din avance i procent:

Avancen/salgsprisen*100 = avance i procent

Eksempel på udregning af avance i procent:

(20 kr./40 kr.)*100= 50%

Udregn avance i procent:

Regler for avance

Som beskrevet i ovenstående bestemmer du sådan set selv hvad du vil tjene på at videresælge en vare. Der er i princippet ingen avanceregler for hvor høj din fortjeneste på et produkt må være. Du skal dog have sund fornuft og realistisk sans, når du vælger din avance.

Det er nemlig ikke en konkurrencedygtig strategi som håndværker at have en meget høj avance, da du vil være så dyr, at stort set ingen kunder vælger dig til at udføre deres projekter. Det er derfor en god idé at placere dig et sted, hvor du kan være konkurrencedygtig.

Hvad er en god avance?

I princippet bestemmer du selv din avance, men er oftest afhængig af markedet, da det ikke nytter at ligge langt højt over dine konkurrenter. Avancen er meget forskellig fra branche til branche. Det gælder også i håndværkerbranchen. Det er op til dig at vurdere, hvor du vil placere dig henne.

Der er desværre mange håndværkervirksomheder, der stikker en finger i luften, og bestemmer sig for en tilfældig pris de vil videresælge en vare for. Det giver i de fleste tilfælde en lav avance, og dermed en lav fortjeneste i forretningen. Det gør det svært for mange af disse virksomheder at væske, og ja overleve i længden.

Måden mange kommer udenom dette på, er at bruge digitale systemer til at styr deres forretning og få overblik over økonomien på sagerne. Ordrestyring er netop sådan et system og giver dig fuldt overblik over alle forretningens processer, økonomi og avance på hver sag.

Del på sociale medier: 

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn

Flere vejledninger

7 ting du ikke vidste om skyen

Ordrestyring.dk er det man kalder en cloudbaseret tjeneste. Det vil sige at software, service og tjenesteydelser ligger gemt et andet sted end på din computer. Det er der en række fordele ved.

Læs mere »

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?