Betingelser for OS Vehicle

Enhver levering fra Ordrestyring ApS (herefter Ordrestyring) sker på grundlag af nærværende handelsbetingelser, der er bindende for alle leverancer, samt løbende ydelser mellem Kunden og Ordrestyring.

Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bruger vores website, skriver dig op til en gratis test eller logger ind i OS Vehicle (herefter Tjenesten). Din adgang til Tjenesten er betinget af, at du har accepteret og overholder disse betingelser.

OS Vehicle GPS hardware

OS Vehicle GPS hardwaren (herefter Produktet) ejes ikke af Kunden, men er en udlejningsenhed og indgår i abonnementet. Alt ejerskab af Produktet for hele abonnementets fulde længde tilhører Ordrestyring. Produktet skal returneres ved opsigelse af abonnementet. Hvis Produktet ikke returneres til Ordrestyring efter 10 dage fra opsigelsesdatoen, efter ophør af en prøveperiode, eller hvis Produktet
bortkommer, faktureres Kunden 700 DKK pr. enhed.

Abonnement

Tjenesten faktureres på abonnementsbasis. Abonnementet faktureres hver måned forud, hvis ikke andet er aftalt. Ved afslutning af hver faktureringsperiode vil Kundens abonnement automatisk fornyes under samme betingelser, medmindre Kunden eller Ordrestyring annullerer dette. Kunden kan annullere sit abonnement ved at kontakte Ordrestyring på support@ordrestyring.dk.

Ordrestyring kan efter eget skøn og til enhver tid ændre prisen på abonnementet. Enhver abonnementsændring træder i kraft ved udgangen af den daværende faktureringscyklus.

Ordrestyring giver Kunden en rimelig forudgående meddelelse om enhver ændring i prisen på abonnementet samt giver Kunden mulighed for at opsige sit abonnement før en sådan ændring træder i kraft.

Fortsætter Kunden med at bruge Tjenesten efter ændringen af prisen på abonnementet, tolkes dette som accept af abonnementets ændring.

Med mindre loven kræver det, bliver forudbetalt abonnement ikke refunderet.

Gratis 30 dages prøve for OS Vehicle

Ordrestyring tilbyder en gratis prøveperiode på 30 dage. Prøveperioden på de 30 dage starter fra første gang, Kunden er logget ind i Tjenesten.

Produktet, som Kunden skal bruge under testen sendes fragtfrit til Kunden og kan uden omkostninger testes i 30 dage. Der betales ikke abonnement i denne prøveperiode.

I prøveperioden vil Kunden have fuld adgang til Tjenesten, dækkende både adgang til OS Vehicle websystem og OS Vehicle app leveret af Ordrestyring.

Før udløb af den gratis prøveperiode vil Kunden blive bedt om at tage stilling til, om han ønsker at fortsætte som betalende abonnent.

Ønsker Kunden at fortsætte som betalende abonnent, vil der blive fremsendt en faktura på abonnement. Se mere under ”Abonnement”.

Ønsker Kunden ikke at fortsætte som betalende abonnent, skal Produktet returneres inden for 10 dage. Kunde afholder udgifter til returnering. Forsendelse med pakkesporing kræves. Se mere under ”OS Vehicle GPS hardware ejerskab”.

Intellektuel ejendom

Tjenesten og dets indhold, funktioner og funktionalitet er og vil forblive eksklusive ejendom hos Ordrestyring. Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i Danmark. Vores varemærker og visuelle forretningsidentitet må ikke anvendes i forbindelse med noget produkt eller en tjeneste uden forudgående skriftligt samtykke fra Ordrestyring.

Opsigelse

Kunden kan opsige sig abonnement med 1 måneds varsel ved udgangen af en måned. Se mere under ”Abonnement”. Ved opsigelse af abonnementet skal Kunden returnere Produktet til Ordrestyring. Se mere under ”OS Vehicle GPS hardware ejerskab”. Forudbetalt abonnement refunderes ikke, med mindre loven kræver det.

Forhindret leverance og force majeure

Ordrestyring er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Ordrestyrings forpligtelser, herunder såvel for Produktet som for Tjenesten, såfremt Ordrestyring kan godtgøre, at dette skyldes en hindring uden for Ordrestyrings kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, strømafbrydelser eller mangelfuld levering
af materialer fra underleverandører, herunder nedbrud hos Ordrestyrings internetleverandør, kortleverandør mv., afbrydelser og ændringer af internetforbindelser, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

I så fald er Ordrestyring berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at annullere aftalen, uden at Kunden kan kræve erstatning eller godtgørelse for hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab m.v. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Ordrestyring forinden har annulleret denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger også Kunden til at annullere aftalen.

Garanti/ansvar

Ordrestyring giver livsvarig garanti på Produktet, så længe denne er under abonnement og betales rettidigt af Kunden.

Garantien gælder kun, såfremt Produktet er forsvarligt opbevaret og af Kunden er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge Ordrestyrings specifikationer. Ordrestyring er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Kunden, ændringer foretaget uden Ordrestyrings skriftlige samtykke eller reparationer, som Kunden har udført på
mangelfuld måde.

Ordrestyrings erstatningspligt er maksimeret til 1.000 kr for det mangelfulde Produkt, og erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder direkte eller indirekte tab så som driftstab, tidstab og avancetab, som produktet måtte have medført.

Ændringer

Ordrestyring forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse betingelser til enhver tid. Hvis en ændring er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel, inden eventuelle nye vilkår træder i kraft. Hvad der er en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores eget skøn.

Ved fortsat brug af Ordrestyrings Tjeneste, efter at disse ændringer er trådt i kraft, accepterer Kunden at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis Kunden ikke accepterer de nye vilkår, skal Kunden stoppe med at bruge tjenesten.

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker?

Bestil en demo og se hvordan Ordrestyring kan styrke din forretning.

Udfyld formularen. Så kontakter vi dig og aftaler en tid, der passer dig. 

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?